Αποκλεισμός απάτης

Πολιτική του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων της ψηφιακής χιλιετίας

Καλώς ήρθατε στο[https://xsd.gr/] (η "Ιστοσελίδα").Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων, όπως περιμένουμε και από τους άλλους να σέβονται τα δικά μας δικαιώματα. Σύμφωνα με το Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c), ένας κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή ο αντιπρόσωπός του μπορεί να μας υποβάλει ειδοποίηση κατάργησης μέσω του DMCA Agent που αναφέρεται παρακάτω. Ως πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, δικαιούμαστε να διεκδικήσουμε ασυλία από τις εν λόγω αξιώσεις παραβίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του "ασφαλούς λιμένα" του DMCA. Για να μας υποβάλετε μια καλόπιστη αξίωση παραβίασης, πρέπει να μας υποβάλετε ειδοποίηση που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ανακοίνωση παράβασης - Αξίωση

1. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (ή κάποιου που είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου),
2. Προσδιορισμός του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο υποστηρίζεται ότι έχει παραβιαστεί,
3. Προσδιορισμός του προς αφαίρεση υλικού που παραβιάζει τις διατάξεις και πληροφορίες που επαρκούν ευλόγως για να επιτρέψουν στον πάροχο υπηρεσιών να εντοπίσει το υλικό. [Παρακαλείστε να υποβάλετε τη διεύθυνση URL της εν λόγω σελίδας για να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε το φερόμενο ως παραβατικό έργο],
4. Πληροφορίες επαρκείς για να μπορέσει ο πάροχος υπηρεσιών να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα, συμπεριλαμβανομένων του ονόματός σας, της φυσικής σας διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου και του αριθμού φαξ,
5. Δήλωση ότι ο καταγγέλλων πιστεύει καλή τη πίστει ότι η χρήση του υλικού είναι μη εξουσιοδοτημένη από τον αντιπρόσωπο των πνευματικών δικαιωμάτων- και
6. Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι ο καταγγέλλων είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο τίτλος 17 USC §512(στ) προβλέπει κυρώσεις για αστική ζημία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των δικηγορικών αμοιβών, κατά οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εν γνώσει του και ουσιωδώς παραποιεί ψευδώς ορισμένες πληροφορίες σε μια κοινοποίηση παράβασης σύμφωνα με το 17 USC §512(γ)(3).

Στείλτε όλες τις ειδοποιήσεις κατάργησης μέσω της σελίδας Επικοινωνίας. Παρακαλούμε στείλτε τις με email για άμεση αντιμετώπιση.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να κοινοποιήσουμε την ταυτότητα και τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε αξίωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που λαμβάνουμε στον φερόμενο ως παραβάτη. Υποβάλλοντας μια αξίωση, κατανοείτε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η ταυτότητα και η αξίωσή σας μπορεί να κοινοποιηθούν στον φερόμενο ως παραβάτη.

Αντεπισήμανση - Αποκατάσταση υλικού

Εάν έχετε λάβει ειδοποίηση για την απόσυρση υλικού εξαιτίας ισχυρισμού περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να μας δώσετε μια αντίγραφο ειδοποίησης σε μια προσπάθεια να επαναφέρετε το εν λόγω υλικό στον ιστότοπο. Η εν λόγω ειδοποίηση πρέπει να δίνεται γραπτώς στον αντιπρόσωπό μας για το DMCA και πρέπει να περιέχει ουσιαστικά τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 17 USC Section 512(g)(3):

1. Η φυσική ή ηλεκτρονική σας υπογραφή.
2. Περιγραφή του υλικού που έχει αποσυρθεί και της αρχικής θέσης του υλικού πριν από την απομάκρυνσή του.
3. Δήλωση επί ποινή ψευδορκίας ότι έχετε καλή πίστη ότι το υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης αναγνώρισης του υλικού που πρέπει να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί.
4. Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας, καθώς και δήλωση ότι συναινείτε στη δικαιοδοσία του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση (ή εάν βρίσκεστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι συναινείτε στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε δικαστικής περιφέρειας στην οποία μπορεί να βρίσκεται ο πάροχος υπηρεσιών) και ότι θα δεχθείτε την επίδοση της αγωγής από το πρόσωπο ή την εταιρεία που υπέβαλε την αρχική κοινοποίηση της παράβασης.
5. Στείλτε την αντίρρησή σας μέσω της σελίδας Επικοινωνίας. Συνιστάται ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πολιτική επαναλαμβανόμενων παραβάσεων

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες του Digital Millennium Copyright Act, διατηρούμε έναν κατάλογο των ειδοποιήσεων DMCA από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και καταβάλλουμε προσπάθειες καλής πίστης για τον εντοπισμό τυχόν επαναλαμβανόμενων παραβατών. Όσοι παραβιάζουν την εσωτερική πολιτική μας για τους παραβάτες κατ' εξακολούθηση, οι λογαριασμοί τους θα τερματιστούν.

Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτής της σελίδας και την πολιτική της για το χειρισμό των αξιώσεων DMCA ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την πολιτική για τυχόν αλλαγές.

elGreek
Μετακινηθείτε στην κορυφή